Żeglarz Posted on 00:00

Czym się różnią polowania indywidualne od zbiorowych?

Główną różnicą między polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest ilość osób przebywających na nim. W polowaniu indywidualnym może brać udział jeden myśliwy, myśliwy z psem albo myśliwy z pomocnikiem. 

W polowaniach zbiorowych muszą być minimum 2 osoby, a nawet 6 jeżeli myśliwi chcą polować na zające.

Różnicą jest również sposób organizacji polowań. Aby wziąć udział w polowaniu indywidualnym koniecznie trzeba posiadać na nie zezwolenie od zarządcy albo dzierżawcy okręgu łowieckiego. O tego typu zezwolenie każdy polujący musi się ubiegać sam. Polowania zbiorowe za to są planowane przez dzierżawcę albo zarządcę okręgu łowieckiego i prowadzi je wyznaczony do tego myśliwy, który dba o ochronę i stosowanie się do przepisów prawa.

Przebieg polowania zbiorowego

Polowanie zbiorowe zawsze rozpoczyna się odprawą, a kończy się pokotem. Takie zasady tyczą się tylko polowań zbiorowych – nie zobaczymy tego podczas polowania indywidualnego. Odprawa jest od tego aby poznać reguły polowania. Poznawane są wtedy zwierzęta i ich gatunki, które myśliwi będą odławiać. Prezentowane są istotne komunikaty, które mówią o przejściu do kolejnych rund, ale też wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Pokot, który pojawia się na zakończenie polowania jest kluczową tradycją łowiecką. Pojawia się tam tak zwane złożenie chwały zwierzynie oraz wybierany jest król polowania.Złożenie hołdu zwierzynie jest niebagatelnie ważnym rytuałem i konieczne jest stosowanie się do kilku zasad, takich jak położenie zwierzyny na prawym boku lub skierowanie łbów zwierzyny w kierunku łowiska.

Wyróżniamy pare typów polowań zbiorowych i przebieg każdego lekko się od siebie różni. Do polowania na małą zwierzynę jak przykładowo króliki czy lisy wykorzystuje się polowanie pędzeniami. Krótko mówiąc bazuje ono na przepędzaniu zwierząt i zajmują się tym naganiacze. Ważne jest aby było ich przynajmniej 1,5-2 razy więcej niż myśliwych. Za to przy polowaniu na dziki swoją rolę mają psy myśliwskie – ich zadaniem jest wytropienie miotu i przepędzenie ich z ukrycia. Wtedy polujących jest kilkunastu.

Istnieje również tak zwane polowanie szwedzkie albo z ambon – ono odbywa się na dużych powierzchniach leśnych, które mają przynajmniej 600, nawet do 1000 ha. W tego typu polowaniach uczestniczy kilkudziesięciu myśliwych.

Na jakich zasadach organizowane są polowania zbiorowe?

Należy zacząć od najważniejszej informacji: każdy myśliwy biorący udział w polowaniu musi mieć legitymację Polskiego Związku Łowieckiego i zezwolenie na broń.

Polowania zbiorowe można prowadzić od wschodu słońca do zmierzchu i tylko między 1 października a 15 stycznia.

Polowania zbiorowe zostają uznane za zaczęte w chwili zebrania się myśliwych i rozpoczęcia odprawy, a ich zakończenie jest w momencie kiedy myśliwy, który prowadzi polowanie zakomunikuje jego zakończenie. Kiedy polowanie skończy się jego prowadzący ma za zadanie stworzyć protokół, który zawiera wszystkie istotne informacje takie jak: data odbycia i godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania, numer okręgu łowieckiego a także na jakie gatunki zwierząt odbywało się polowanie. Powinna być tam także lista uczestników i uwagi, jeśli prowadzący miał jakieś.

To bez dwóch zdań prowadzący polowanie dba o stosowanie się do przepisów prawa i jemu muszą być podlegli pozostali polujący.

Źródło informacji: https://biuroponowa.pl/polowania-zbiorowe/